Inschrijven academy

Inschrijven Academy

Persoonlijk of telefonisch de mogelijkheden bespreken?

Geef aan  hoe we u kunnen helpen en op welke wijze u contact wilt.

In een gesprek

  • Het in kaart brengen van de beheersomgeving, context en relevante risicogebieden
  • Het uitvoeren van risicoanalyses om de belangrijkste risico’s in kaart te brengen
  • Het definiëren van beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen.

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg