Op maat gemaakte workshops

Startdatum

Medio april

Controle versus Control?

Introductie

Het In-Control-vraagstuk staat hoog op de agenda van de toezichthouders en bestuurders. Dat effectieve interne beheersing hiervoor het instrument is, behoeft geen betoog. De meeste organisaties besteden veel energie aan risicomanagement, maar we zien ook dat de effectiviteit ervan zeer wisselend is. Er zijn opvallend vaak discussies over de taken van de 1e en 2e Line of Defence. Veel organisaties maken inmiddels gebruik van interne monitoring of ´controltesting’. De opzet ervan verschilt nogal per organisatie en de effectiviteit eveneens. Hoe kun je de organisatie efficiënt maken en de monitoring toch effectief inrichten? Welk perspectief heb je nodig om in de 1e lijn het bewustzijn met betrekking tot interne beheersing te vergroten? Hoe kan het management voldoende zekerheid krijgen over uitbestede processen?

Into Control heeft veel organisaties mogen ondersteunen bij de implementatie van interne beheersing en deelt graag haar expertise en ervaring. Ingegeven door vragen van relaties heeft Into Control een praktische leergang ontwikkeld. De leergang kent een prettige afwisseling van theorie en praktijk en wordt gegeven door ervaren docenten.

Doelgroep:

 • Lijnmanagers en -functionarissen die controlemaatregelen uitvoeren.
 • Functionarissen in de 1e of 2e lijn die beheersingsmaatregelen testen
 • Risk -of lijnmanagers verantwoordelijk voor uitbestede processen

Doelstelling:

In de leergang staat, naast theorie, praktische kennis centraal. Aan de hand van herkenbare voorbeelden wordt de stof toepasbaar gemaakt. Aan de hand van problematiek uit eigen praktijk kunnen de deelnemers discussiëren en ervaringen uitwisselen. De deelnemers kunnen zo hun optiek verrijken met andere invalshoeken en ervaringen.

Inhoud Cursus:

Na het volgen van de cursus hebben de deelnemers inzicht in en begrip van de volgende onderwerpen/concepten:

  • Corporate Governance
  • Interne Beheersing (Management Control)
  • Risk Management
  • Three Lines of Defence model
  • Inrichten en testen van controls
  • De begrippen controle en control
  • In Control Statements
  • Gangbare IB-modellen
  • Gedragsaspecten van Interne Beheersing
  • In Control in uitbestedingsrelaties

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg