Academy Testimonials

Onze cursisten aan het woord

Chelize Perez, Manager Revisio Van Ameyde

Revisio is de auditunit van Van Ameyde, de Europese marktleider op het gebied van claims-management, riskmanagementoplossingen en IT-oplossingen voor schadeprocessen.

Vanuit Revisio worden in opdracht van verzekeraars, herverzekeraars, volmachthouders en fleet managers, onafhankelijke reviews uitgevoerd voor diverse onderwerpen. Zo kan het gaan om een audit bij een gevolmachtigde van onze opdrachtgevers, of een review met specifieke scope en vraagstelling op een complexe verzekeringsportefeuille.

De reviews die Van Ameyde uitvoert hebben veel methodische gelijkenissen met operational en internal audits. Bij de snelle groei die Revisio als afdeling doormaakt lag er de uitdaging  om onze ervaren medewerkers met veel kennis en langjarige ervaring in de verzekeringswereld, in korte termijn vertrouwd te maken met tools en technieken van operational- en internal auditors.

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerkprogramma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten van Into Control Academy, zelf gepokt en gemazeld in de audit- en implementatiepraktijk, zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie. Alle belangrijkste basisprincipes en technieken van auditing zijn op een aansprekende en laagdrempelige manier behandeld. De training is heel goed gewaardeerd door de deelnemers en bleek meteen in de praktijk bruikbaar te zijn. De training heeft ons een gemeenschappelijke ´taal´ gegeven die wij nu in de praktijk gebruiken. Onze mensen zijn hierdoor beter geëquipeerd voor de opdrachten die zij uitvoeren. Wij zijn dan ook erg tevreden over de toegevoegde waarde van Into Control Academy als partner op opleidingsgebied en zien uit naar een langdurige samenwerking.

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.
De training is heel goed gewaardeerd door de deelnemers en bleek meteen in de praktijk bruikbaar te zijn. De training heeft ons een gemeenschappelijke ´taal´ gegeven die wij nu in de praktijk gebruiken.

Ervaringen van onze cursisten

Projectmanager overheid:

Dit is het fundament van Risk Management dat Iedere Manager tot zich zou moeten nemen.

Junior Risk Manager Bank:

Goede informatie, leuke koppeling met praktijkvoorbeelden. Het is, naast theorie, ook echt oefenen in de praktijk en dat maakt het erg waardevol.

Risk Manager Financiële Dienstverlening:

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

ICT Manager grote verzekeraar:

Deze cursus geeft mij inzicht zodat ik mee kan denken bij de opzet en monitoring van beheersingsmaatregelen in mijn organisatie en een betere bijdrage kan geven aan de verbetercyclus.

Operations Manager Grafische industrie:

praktisch ingestelde workshop. Heel leerzaam! De cursus laat je nadenken of processen in je organisatie wel goed zin ingericht.

Bekijk het Actuele Cursusaanbod

Kwaliteitsmanager zorg:

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit juist in.

Director Finance Fintech: 

Ik beveel deze cursus van harte aan omdat achtergrond, theorie, praktijk en relevantie van interne beheersing op een heldere en interactieve manier aan het licht komen.

Kennismaken

Bent u geïnteresseerd?

Laten we kennismaken