Compliance

Into Control is trusted party voor organisaties op het gebied van compliance dienstverlening.

Onze dienstverlening richt zich op:

 • Procesontwerp en het beschrijven van uw AO/IC
 • Ontwikkelen en implementeren van processen om compliance te monitoren
 • Verzorgen van een robuust rapportageproces richting toezichthouders
 • Implementatie van wet- en regelgeving

Grote marktvraag naar compliance statements

Vanuit uitbestedingsrelaties is er een groeiende vraag naar zekerheid op het gebied van wet- en regelgeving.  Wij hebben hiervoor best practices die door onafhankelijke auditors en toezichthouders als adequaat worden beoordeeld. Aan de hand van een quickscan kunnen de mogelijkheden voor uw organisatie snel worden bepaald.

Waarom u kiest voor Into Control

Gedegen kennis
Onze consultants beschikken over jarenlange ervaring in compliance trajecten en actuele kennis van wet- en regelgeving. Into Control heeft een eigen academy met toonaangevende vakdocenten, waarvan al onze klanten profiteren.
Contact toezichthouders
Into Control heeft veel ervaring met vergunningstrajecten en audits van toezichthouders. Een deel van onze consultants heeft bij toezichthouders gewerkt. De door Into Control ontwikkelde compliance frameworks worden door toezichthouders zonder uitzondering positief ontvangen en vergunningstrajecten zijn altijd conform planning en met goed gevolg afgerond.
Aantoonbaar hoge kwaliteitsnormen
We hebben een uitstekend trackrecord. Dit is te danken aan ons aannamebeleid, onze werkmethodiek en strenge Quality Assurance.
Geïntegreerde benadering
Into control werkt vanuit een geïntegreerde aanpak van interne beheersing. Hier maakt compliance altijd een onlosmakelijk onderdeel van uit.
Part time compliance officer
Into control levert op inhuurbasis compliance-, information security- en privacy officers. Voor kleinere organisaties levert Into Control dit tevens op part time basis. Zo kunt u deze wettelijk verplichte functies door ons laten vervullen. Into Control levert toegesneden kennis en onafhankelijkheid en u voldoet aan de wet- en regelgeving.

Eisen vanuit wetgeving

In de financiële wereld en ook daarbuiten, neemt de druk om aantoonbaar volgens hoge kwaliteitsnormen te werken toe. Wet- en regelgeving wordt steeds veeleisender en de eisen vanuit toezichthouders worden verscherpt. Compliance wordt niet langer  alleen maar verwacht, maar dient ook aantoonbaar te kunnen worden gemaakt. Het is belangrijk om aantoonbaar in control te zijn binnen recente wet- en regelgeving als:

 • Code Tabaksblat/Frijns
 • Code Banken
 • Gedragscode Verzekeraars
 • Europese Transparantie Richtlijn
 • Sarbanes Oxley (SOx)
 • WFT en MiFID
 • AIFMD
 • Basel II & III regelgeving
 • Solvency II
 • AVG / GDPR
 • E-Privacy
 • Anti Witwasrichtlijn

Levert Riskmanagement ú wat op?

In 2 dagen duidelijkheid met een Quickscan

U krijgt: Een projectplan Wat is nodig voor realisatie doelen? - een overzicht Wij bezoeken uw locatie *zonder verplichtingen

Into Control is trusted party voor organisaties op het gebied van compliance dienstverlening.

AVG / GDPR

Bescherming van de privacy is een belangrijk thema. Met de inwerkingtreding van de Europese privacy richtlijn, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), eind mei 2018 dient u risk based de privacy van klanten te beschermen.

Onze dienstverlening

Into Control voert gap analyses uit ten opzichte van de Europese privacy richtlijn, stelt een praktisch advies op om te voldoen aan de richtlijn en kan u helpen bij de implementatie van het advies. Into Control hanteert daarbij een gefaseerde efficiënte aanpak en betrekt specifieke ondersteuning waar nodig, bijvoorbeeld op het gebied van juridische- of informatiebeveiligingsvraagstukken. Into Control kan daarbij steunen op een database met best practices en kan waar nodig ook afstemmen met de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Neem gerust contact op voor een afspraak.

A
Wilt u weten hoe u de betrouwbaarheid van uw Regulatory Reporting aan toezichthouders kunt optimaliseren?

Laat een quickscan uitvoeren of neem contact op voor een kennismaking.

Kennismaken

Bent u geïnteresseerd?

Laten we kennismaken

Vergunningaanvraag AFM

De AIFMD schrijft voor asset managers een groot aantal doorlopende prudentiële en organisatorische eisen voor. Bijvoorbeeld eisen ten aanzien van Risico Management, securitisatie-posities, organisatorische vereisten, het beheer van de liquiditeitspositie en kapitaalvereisten.

Onze dienstverlening

Into Control helpt asset managers bij het opzetten van de organisatie en het aanvragen van een AFM vergunning. Into Control hanteert een gefaseerde efficiënte aanpak, kan ook ondersteuning bieden bij het opstellen van het AO/IC handboek en voorzien in juridische ondersteuning als nodig. Into Control beschikt over een database met best practices en procesmodellen die een snelle en kostenefficiënte implementatie en vergunningaanvraag mogelijk maken.

Neem gerust contact op voor een afspraak.

Compliance Maturity

Veel organisaties worstelen met de kosten die gemoeid zijn met het opzetten en onderhouden van compliance, het management zoekt naar oplossingen om deze kosten te reduceren en tegelijkertijd de kwaliteit van de kernprocessen te verbeteren. De volwassenheid van het Governance, Risk en Compliance (GRC) Framework moet worden vergroot zodat ‘key controls’ over verschillende stelsels van regelgeving beter kunnen worden beheerst en aangetoond.

Onze dienstverlening

Into Control stelt met u een implementatieplan op dat gebaseerd is op de volwassenheid van uw compliance organisatie en helpt bij de implementatie van een geïntegreerd en verbeterd compliance framework. Into Control maakt gebruik van haar best practice database en integreert Risk en Compliance frameworks.  Zo wordt maximale efficiency bereikt en kan overzichtelijk gerapporteerd worden aan alle stakeholders van de organisatie.

Ervaring uit de praktijk

Onze klanten aan het woord

Daar waar aanvankelijk wat scepsis was, is het ISAE-raamwerk nu breed gedragen binnen de afdeling en zijn wij aantoonbaar ‘in control’.

Richard de Groot

Directeur, Vermogensbeheer ABN AMRO

In zeer korte tijd zijn we met Into Control in staat geweest om het aantal controls in ons risico beheersingsraamwerk met 75% te reduceren en daarbij de effectiviteit zelfs nog te vergroten.

Philippe Wits

CEO, a.s.r. Leven

Door het ISAE framework dat Into Control samen met onze mensen ontwikkelde hebben we onze KPI's beter inzichtelijk en is het besturen van de organisatie gemakkelijker geworden.

Dirk Klok

Directeur Business Development, Lindorff