Thank you for your registration request

We have received your request
We will contact you as soon as possible.

Do you have any questions in the meantime?
Please contact us via 030-2383461 or mail to info@intocontrol.nl

Why you choose Into Control

Clarity in advance
We provide clarity in advance and are happy to take responsibility for results and budget for our work.
Result responsible
We are happy to take responsibility for results and budget for our work.
Recruitment/selection & secondment of professionals
Providing professionals for elaboration and/or support (on the basis of recruitment and selection/secondment.)
Demonstrably high quality standards
We have an excellent track record. Look at our references for the opinion of our customers.
Excellent price / quality
Result-oriented approach that ensures low implementation costs and provides significant efficiency benefits and cost reductions.
Implementation is our strength!
We realize successful processes with support from management and involvement of employees. We devise solutions together with the line and contribute our experience and methods. Efficiency, Control and Compliance go hand in hand

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg