AVG Light: Speciaal ontwikkeld voor kleine organisaties

AVG compliance voor stichtingen, verenigingen en klein-bedrijf kan vaak simpel zijn

AVG Light als spin off van onze reguliere dienstverlening. Into Control is als implementatie dienstverlener voornamelijk gericht op grotere organisaties in met name de financiële dienstverlening. Wij krijgen echter met zeer grote regelmaat vragen over AVG implementatie en AVG compliance van stichtingen, (sport) verenigingen en kleine ondernemers.

Wij begrijpen heel goed dat compliance met de AVG voor het mbk,  stichtingen en verenigingen, die vaak met veel persoonsgegevens werken belangrijk is, terwijl de te besteden budgetten voor deze organisaties vaak erg klein zijn. Het inhuren van professionele hulp is daarom vaak geen betaalbare optie, terwijl de potentiële problemen bij non compliance en bijvoorbeeld een ingediende privacy klacht al snel onoverkomelijk zullen blijken te zijn.

AVG oplossing voor mkb en overige kleine organisaties

We hebben binnen Into Control met onze consultants speciaal voor dit soort situaties een ‘AVG Light’ programma ontwikkeld.

Het programma heeft als doel om AVG compliance zo goedkoop mogelijk te realiseren door zoveel als mogelijk gebruik te maken van templates en voorbeelddocumenten die we in onze reguliere dienstverlening hebben ontwikkeld.

Het AVG Light of AVG mkb programma bestaat uit een aantal templates dat voor AVG/GDPR compliancy gebruikt kan worden en 1 dag consultancy van een van onze mediors. Het idee is dat het, met wat informatie-uitwisseling vooraf, mogelijk moet zijn om als kleine stichting, (sport) vereniging of als kleine ondernemer in 1 dag de AVG compliancy (voldoende) op orde te krijgen.

Wat levert AVG Light op:

  • Document gegevensverwerkingsanalyse specifiek voor de betreffende organisatie
  • Procedures voor datalekken
  • Procedures voor omgang persoonsgegevens
  • Overzicht bewaartermijnen in relatie tot de vereniging
  • Privacy statement (o.a. voor op de website)
  • Verwerkingsregister
  • Document met uitleg AVG en ingestelde procedures voor verspreiding binnen de organisatie
  • Lijst eventuele nog uit te voeren implementatieacties (verbeteracties) door de organisatie

De documenten worden gebaseerd op bestaande templates en gedurende de dag aangepast aan specifieke situatie binnen de organisatie.

Het programma levert de wettelijk minimale verplichte elementen op en daarnaast voldoende beeld en diepgang om naar de AP aan te tonen dat AVG serieus is opgepakt binnen de vereniging.

Het is mogelijk om op basis van eventueel nog openstaande acties aanvullende afspraken te maken.

Vraag gerust om een aanbieding of informatie op onderstaande link

Ja, Ik wil een AVG-Proof Bedrijf