Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG is tevens bekend onder ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR).

Wat houdt de nieuwe wetgeving in?
De AVG versterkt de privacyrechten van personen en geeft organisaties meer verantwoordelijkheden om de privacy van personen te beschermen. U kunt bijvoorbeeld verplicht zijn een Data protection impact assessment uit te voeren en/ of een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Waarschijnlijk zal u uw beleid en procedures moeten actualiseren. Het niet naleven van de verplichtingen onder de verordening, kan reputatieschade en boetes opleveren.

Templates
Into Control heeft diverse organisaties ondersteund bij de voorbereidingen op de AVG. We hebben onze ervaringen samengebundeld in een aantal handige templates. Die u hier kunt ophalen.

Aanvragen AVG templates

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt de templates per mail

We hebben indien gewenst tevens 1 daagse ondersteuningsprogramma’s beschikbaar om de templates samen met u in te vullen voor uw organisatie en u daarmee AVG / GDPR compliant te maken. Deze kunt u hieronder aanvragen.

Contact