ESG en Risk Management: Risico Management bij NAB Impact Investing.

“Samen kunnen we een verschil maken, voor nu en voor de generaties die nog komen”.

Bij Securance Into Control willen we graag impact maken door organisaties te verbeteren. Hoe mooi is het om dat te mogen doen bij de Netherlands Advisory Board in Impact investing!

Ons project bij NAB Impact Investing:

We zijn blij te mogen mededelen dat we vanuit Securance Into Control NAB impact investment hebben geholpen om het risicomanagement op te zetten en op niveau te brengen en zo aan de requirements te voldoen van beheerste bedrijfsvoering.

Waarom NAB Impact investing:

Impact investing is een krachtige manier om positieve verandering teweeg te brengen.

Het is meer dan alleen geld investeren; het gaat over het bouwen van een betere wereld, stap voor stap.

Securance Into Control draagt deze doelstelling een warm hart toe en heeft besloten NAB pro bono te ondersteunen zodat de door het ministerie van buitenlandse zaken beschikbaar gestelde gelden maximaal kunnen worden besteed aan het belangrijke doel van de organisatie, namelijk om Impact investment een groter deel te laten zijn van het totale belegde vermogen in Nederland en later binnen Europa als geheel.

Het resultaat:

De afgelopen maanden heeft een vrijwilligersteam team binnen Securance Into Control hard gewerkt aan een Risk Management Policy en gedetailleerde Risk- en Control Matrix voor NAB.

Vrijdag 26 januari heeft het bestuur van NAB deze documenten goedgekeurd, met complimenten voor de kwaliteit.

Laure Wessemius-Chibrac, Managing Director NAB, kwam ons onlangs persoonlijk bedanken voor onze diensten.

Het hele team: David, Elias, Max en Noah hartelijke bedankt voor de inzet!

Wij zijn erg blij dat we met onze inspanningen impact hebben kunnen maken bij de NAB  en verwachten natuurlijk dat NAB hiermee een blijvende impact kan hebben op het investeringsklimaat binnen Nederland, in Europa en de rest van de wereld

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg