Into Control groeit en verwelkomt vijf nieuwe consultants in november.

Op 1 november heeft Into Control vijf nieuwe consultants verwelkomd: Elias Römer, Jessica Carter, Sophia Apon, Dilan Kalender & Ayoub Fethi.

Elias en Sophia gaan onze huidige compliance consultant Mighel versterken. Beiden hebben ze een achtergrond in rechtsgeleerdheid en zullen de nieuwe compliance vraagstukken met veel nieuwsgierigheid bestuderen en aanvliegen.

Jessica, Dilan en Ayoub gaan aan de slag als risk consultants.

In de eerste week hebben ze al veel kennis opgedaan over riskmanagement, Into Control en de werkwijze door middel van presentaties en cursussen. De komende weken zullen vooral in het teken staan van opleiden, kennismaken en starten bij de eerste opdrachten en klanten.

Jullie zullen vast nog veel van onze nieuwe consultants horen!

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg