Into Control Round Table

Ownership van risico management in de eerste lijn.

Onlangs heeft Into Control na lange tijd weer een Round Table georganiseerd. Het was een interessante bijeenkomt, waar experts uit de financiële sector bij elkaar kwamen om te discussiëren over actuele onderwerpen in de sector.

Het hoofdonderwerp

Het hoofdonderwerp van de Round Table was Ownership van risicomanagement in de eerste lijn. Het blijft een uitdaging voor een risk manager om dit te bewerkstelligen, daar de business het risicomanagement vaak ziet als een verplichting naast het reguliere werk en niet als onderdeel daarvan. Het gevolg is dat gesignaleerde verbeterpunten vaak te lang blijven liggen. Duidelijk belegde én geaccepteerde verantwoordelijkheden vormen hierin de basis, dat is ook de kernboodschap van het Three Lines model. De experts kregen de kans om hun eigen methodiek en inzichten te delen om de ownership te waarborgen, waardoor andere deelnemers extra handvatten kregen om dit binnen hun eigen organisatie ten uitvoer te brengen.

DORA

Na de korte pauze werd het onderwerp veranderd en werd er een presentatie gegeven over de Digital Operational Resilience Act (DORA) – een initiatief van de Europese Unie om de digitale weerbaarheid bij financiële ondernemingen te verhogen. Er werd gesproken over de vereisten, de impact op bedrijven, en welke stappen gezet moeten worden om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Ook werd al vooruitgeblikt op de Level 2 regelgeving van DORA die begin 2024 uitkomt, en de mogelijke relatie tot ISO27002, COBIT, en NIST. Wederom was er ruimte voor eigen inbreng.

Borrel

Na afloop van de Round Table was er nog tijd voor een gezellige borrel om na te praten. Al met al was het een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij er veel kennis gedeeld is en nieuwe contacten zijn gelegd. We kijken dan ook uit naar volgende bijeenkomsten waarbij we weer samen kunnen discussiëren over actuele onderwerpen binnen de financiële sector.

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg