ISAE 3000 voor Foundation For Auditing Research

De Foundation for Auditing Research (FAR) is een samenwerkingsverband van de 10 grootste accountantsfirma’s en verricht wetenschappelijk onderzoek naar auditmethodieken en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Per 13 mei is de Foundation for Auditing Research in het bezit van een “schone” ISAE 3000 verklaring voor haar processen en IT infrastructuur.

 

Sinds de oprichting in 2015 is door FAR veel aandacht besteed aan de inrichting van de organisatie, het  slechten van juridische barrières en het opstellen van de benodigde contracten tussen de partijen om dit onderzoek – dat uniek is in de wereld – mogelijk te maken. In samenwerking met CentERdata is tevens de IT infrastructuur ontworpen en gerealiseerd om goed met de uiterst sensitieve onderzoeksdata om te kunnen gaan.

Om over de veiligheid van de data en de kwaliteit van de processen zekerheid te kunnen bieden is door FAR gekozen om dit aantoonbaar te maken middels een ISAE 3000 verklaring. Into Control is in dit verband gevraagd om de inrichting van het Control Framework voor FAR te verzorgen. Samen met Directie en medewerkers van FAR is dit ter hand genomen en is de ISAE 3000 audit voorbereid.

Ervaring uit de praktijk

Onze klanten aan het woord

Daar waar aanvankelijk wat scepsis was, is het ISAE-raamwerk nu breed gedragen binnen de afdeling en zijn wij aantoonbaar ‘in control’.

Richard de Groot

Directeur, Vermogensbeheer ABN AMRO

In zeer korte tijd zijn we met Into Control in staat geweest om het aantal controls in ons risico beheersingsraamwerk met 75% te reduceren en daarbij de effectiviteit zelfs nog te vergroten.

Philippe Wits

CEO, a.s.r. Leven

Door het ISAE framework dat Into Control samen met onze mensen ontwikkelde hebben we onze KPI's beter inzichtelijk en is het besturen van de organisatie gemakkelijker geworden.

Dirk Klok

Directeur Business Development, Lindorff

Contact

Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Netherlands

Phone: +31(0)30 2383461
Mail: info@intocontrol.nl

Bekijk onze privacy statement