ISAE 3000 voor Foundation For Auditing Research

De Foundation for Auditing Research (FAR) is een samenwerkingsverband van de 10 grootste accountantsfirma’s en verricht wetenschappelijk onderzoek naar auditmethodieken en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Per 13 mei is de Foundation for Auditing Research in het bezit van een “schone” ISAE 3000 verklaring voor haar processen en IT infrastructuur.

 

Sinds de oprichting in 2015 is door FAR veel aandacht besteed aan de inrichting van de organisatie, het  slechten van juridische barrières en het opstellen van de benodigde contracten tussen de partijen om dit onderzoek – dat uniek is in de wereld – mogelijk te maken. In samenwerking met CentERdata is tevens de IT infrastructuur ontworpen en gerealiseerd om goed met de uiterst sensitieve onderzoeksdata om te kunnen gaan.

Om over de veiligheid van de data en de kwaliteit van de processen zekerheid te kunnen bieden is door FAR gekozen om dit aantoonbaar te maken middels een ISAE 3000 verklaring. Into Control is in dit verband gevraagd om de inrichting van het Control Framework voor FAR te verzorgen. Samen met Directie en medewerkers van FAR is dit ter hand genomen en is de ISAE 3000 audit voorbereid.

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg