ONVZ en de professionalisering van risicomanagement: Een vernieuwende samenwerking

ONVZ en de professionalisering van risicomanagement: Een vernieuwende samenwerking

In een dynamische zorgverzekeringslandschap waar verandering de enige constante is, heeft ONVZ de handen ineengeslagen met Into Control om hun risicomanagement naar een hoger niveau te tillen.

Met het doel om Operationeel Risk Management (ORM) volledig te integreren in de dagelijkse werkzaamheden bij ONVZ, heeft Into Control een risicomanagementcyclus ingericht die zich richt op compliance en operationele risico’s inherent aan zorgverzekeringsprocessen. Er werden nieuwe rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd en belegd om te waarborgen dat ORM stevig verankerd is in de eerste lijn inclusief een herijking van de infrastructuur voor risicomanagement, onder andere het actualiseren van de risicobereidheidsverklaring.

Onze aanpak werd gekenmerkt onder het motto: ‘’voor doen, samen doen, zelf doen.’’ Een cruciale factor voor het succes van het project was de klankbordgroep. Als afspiegeling van alle afdelingen binnen ONVZ, leverde deze groep waardevolle feedback op deliverables, kaders en randvoorwaarden. Door hen actief te betrekken in het proces, werd niet alleen de kwaliteit van het geleverde werk verbeterd, maar werd ook draagvlak en acceptatie gecreëerd binnen de gehele organisatie.

We zijn het meest trots op de transformatie in het denken van medewerkers over risicomanagement. Wat eerst werd gezien als een abstract en uitdagend concept, werd uiteindelijk omarmd als een essentieel instrument voor het bereiken van bedrijfsdoelen en het verbeteren van de efficiëntie van hun afdelingen. Een treffend voorbeeld hiervan was een opmerking bij het koffieautomaat: “Die ene pdf moet ik wel hebben, anders faalt mijn control.” Met deze mentaliteitsverandering is risicomanagement bij ONVZ veranderd van een last naar een krachtig middel dat de gehele organisatie ondersteunt.

Met een hernieuwde focus op risicomanagement is ONVZ nu in een sterke positie om de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Testimonial

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg