Seminar ‘Closing The Gap between Agile & Assurance’

De wereld digitaliseert in een steeds sneller tempo. Bedrijven moeten hierop inspelen en wendbaar zijn om relevant te blijven. Eén van de ontwikkelingen die hier nauw mee samenhangt en die wij bij veel van onze klanten zien is de Agile werkwijze. Systemen en applicaties worden (door)ontwikkeld met behulp van de SCRUM methode en daarnaast heeft DevOps zijn intrede gedaan. Deze ontwikkelingen kunnen op gespannen voet staan met (interne) auditprincipes rondom documentatie en functiescheiding binnen het development- en change managementproces.

Bij meerdere klanten, van Into Control en BDO, ontstaan discussies over de inrichting van interne beheersingsmaatregelen en/of bij audits hierop. Uitgaande van het idee dat deze discussies ook in andere organisaties worden gevoerd, organiserden wij daarom een kort seminar rondom dit thema om onze inzichten en oplossingen op dit gebied delen.

Tijdens het seminar hebben wij de theorie van Agile/SCRUM/DevOps nader onder de loep genomen en gekoppeld aan de assurance uitgangspunten. Tevens was er aandacht voor de dagelijkse praktijk en heeft Five Degrees als snel groeiende FinTech onderneming en gezamenlijke klant van Into Control en BDO een kijkje in de keuken gegeven van de uitvoering van Agile beheersingsmaatregelen en de audit hierop.

Het seminar was zeer goed bezocht en de reacties waren erg positief. ‘Assurance is ook klantwaarde” was de meest in het oog springende conclusie. Voor velen was deze middag een inspiratie en gaf aanknopingspunten om een beheerste bedrijfsvoering in een agile omgeving werkelijkheid te maken. Als toegift kregen de bezoekers een handig overzicht mee met alle Do’s & Don’ts bij Agile Development. Voor een eigen exemplaar contact ons! 

Ervaring uit de praktijk 

Into Control Academy heeft op ons verzoek een praktische maatwerk programma ontwikkeld en verzorgd voor onze medewerkers. De ervaren docenten zijn in staat gebleken om op een boeiende wijze een brug te slaan tussen de praktijk en de theorie.

Chelize Perez

Manager Revisio, Van Ameyde

Deze cursus geeft een uitstekend inzicht in de achtergronden, algemene werking en opzet van een control framework. Het kan hierdoor ook goed gebruikt worden om draagvlak te creëren voor een ISAE 3402 of ERM implementatie.

Risk Manager

Financiële Dienstverlening

Cursus biedt veel meerwaarde. Risico Management krijgt een prominente plek en de cursus geeft veel handvatten om de Riskfunctie te professionaliseren. Docenten hebben veel kennis en ervaring en zetten dit op de juiste wijze in.

Kwaliteitsmanager

Zorg