Risk management

Into Control is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van  Risk Management frameworks bij organisaties.
Risk Management staat onverminderd hoog op de agenda bij bijna alle grote en middelgrote organisaties. Toezichthouders in de financiele sector hebben veel aandacht voor Risk Management in het bijzonder de elementen gedrag & cultuur en soft controls.

Wij ondersteunen bij:

  • In kaart brengen van de beheersingsomgeving, context en relevante risicogebieden
  • Uitvoeren van risicoanalyses
  • Definitie van beheersingsdoelstellingen en beheersingsmaatregelen
  • Implementatie van beheersingsmaatregelen
  • Inregelen van First Line monitoring
  • Ondersteunen van testwerkzaamheden door de 2e lijn
  • Periodieke evaluatie van risico’s door veranderende markomstandigheden of wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Algemene ondersteuning Risk Management afdelingen op junior, medior, senior en expert niveau

Waarom u kiest voor Into Control:

Helderheid vooraf
Wij maken bij de start van elk traject een analyse van de situatie en geven duidelijkheid vooraf over de benodigde inzet en acties.
Zo weet u altijd wat u kunt verwachten zowel in resultaat als in kosten.
Resultaatverantwoordelijkheid
Door onze jarenlange ervaring en onze uitgebreide database met best practices kunnen wij goed inschatten wat we kunnen betekenen. Indien gewenst nemen graag resultaat- en budgetverantwoordelijkheid voor onze werkzaamheden en voeren opdrachten uit op basis van Fixed Price.
Aantoonbaar hoge kwaliteitsnormen
We hebben een uitstekend trackrecord. Dit is te danken aan ons aannamebeleid, onze werkmethodiek en strenge Quality Assurance. We hebben een eigen Academy om onze werknemers en onze klanten te voorzien van de juiste kennis en zo een blijvend resultaat te waarborgen.
First Line Monitoring
Het uitvoeren van Risk Assessments en het ontwikkelen van een Control Framework is een mooi begin, maar voor voldoende aantoonbare grip op uw risico’s is dat niet voldoende. ‘Je bent pas in control als je zelf kunt vaststellen dat je in control bent’ Dit houdt in dat beheersing continu moet worden getoetst. We hebben voor elke bedrijfsomvang de juiste tools voorhanden om deze toetsing effectief en efficiënt op te zetten en uit te voeren zodat u altijd zekerheid kunt bieden aan klanten en aandeelhouders.
Onderhoud en continu verbeteren
Wij committeren ons aan onze klanten voor langere tijd. We zetten een uitstekend resultaat neer, maar zorgen er ook voor dat de ontwikkelde Risk Frameworks voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden en dat uw mensen getraind worden en blijven. Daarnaast kunnen we tijdelijk ondersteunen bij piekdrukte en aanvullende challenges uitvoeren. Op deze wijze blijft uw risk Management altijd op het hoogste volwassenheidsniveau.

Bewezen methodiek

Onze bewezen monitoring methodiek levert een uitstekend mechanisme om zekerheid te verkrijgen in de 1e lijn en vormt een uitstekende basis voor In Control Statements en Enterprise Risk Management (“ERM”) rapportages aan management en toezichthouders.

Resultaatgerichte aanpak

Onze resultaatgerichte aanpak zorgt voor lage implementatiekosten en levert belangrijke efficiëntie voordelen en kostenreductie op, terwijl de kwaliteit van uw processen toeneemt. Meer Risk Management oplossingen 

Hoe volwassen is uw Risk Management organisatie?

Doe de quickscan. Vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Levert Riskmanagement ú wat op?

In 2 dagen duidelijkheid met een Quickscan

U krijgt: Een projectplan Wat is nodig voor realisatie doelen? - een overzicht Wij bezoeken uw locatie *zonder verplichtingen

Optimalisatie van Risk Management

U heeft een Risk Management framework, een ISAE 3402 of ISO verklaring is reeds in uw bezit. Uw interne beheersing is op papier in orde, maar u vraagt zich af of het goedkoper en/of beter kan? Tijd voor een optimalisatie!

Into Control verzorgt audits op bestaande frameworks en geeft adviezen voor kostenreductie, efficiëntie- en effectiviteitsverbetering.

Bij een goede opzet van uw interne beheersing kunnen niet alleen de operationele kosten, maar ook de accountantskosten omlaag, dus een sluitende businesscase kan meestal gemakkelijk worden gemaakt. Met de best practices van Into Control is 10-15% kostenreductie realistisch en is 25-40% kostenreductie geen uitzondering.

A
Wilt u kosten besparen of uw volwassenheidsniveau verhogen op het gebied van Risk Management en interne beheersing?

Vraag een Risk Management audit van Into Control aan en u bent verzekerd van het beste resultaat.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Kennismaken

Bent u geïnteresseerd?

Laten we kennismaken

Risk Appetite

Inzicht in de risicobereidheid (risk appetite) van de organisatie en aandeelhouders is een cruciaal onderdeel van goed Risk Management en dient aan de basis te liggen van strategische beslissingen van een organisatie. De risk appetite van organisaties is vaak slechts impliciet bekend en niet expliciet gemaakt. Een expliciet gemaakte risk appetite maakt het beoordelen van strategische keuzes eenvoudiger en transparanter.

Wij helpen organisaties hun risk appetite concreet te maken en te vertalen naar normstellingen op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt bij het initiëren en monitoren van strategische veranderingen.

First Line monitoring

We hebben veel ervaring met het ontwerpen en implementeren van Risk Management frameworks bij zowel grote als middelgrote ondernemingen. Om daarna zekerheid te hebben over de effectiviteit van Risk Management is First Line monitoring een vereiste.

Risk Management tooling

Een deel van de Risk Management activiteiten is terugkerend. Risk Management software biedt voordelen bij organisaties vanaf 50 medewerkers. Into Control heeft ervaring met alle toonaangevende tools en adviseert u graag.

Ervaring uit de praktijk

Onze klanten aan het woord

Daar waar aanvankelijk wat scepsis was, is het ISAE-raamwerk nu breed gedragen binnen de afdeling en zijn wij aantoonbaar ‘in control’.

Richard de Groot

Directeur, Vermogensbeheer ABN AMRO

In zeer korte tijd zijn we met Into Control in staat geweest om het aantal controls in ons risico beheersingsraamwerk met 75% te reduceren en daarbij de effectiviteit zelfs nog te vergroten.

Philippe Wits

CEO, a.s.r. Leven

Door het ISAE framework dat Into Control samen met onze mensen ontwikkelde hebben we onze KPI's beter inzichtelijk en is het besturen van de organisatie gemakkelijker geworden.

Dirk Klok

Directeur Business Development, Lindorff