Showcases

Klanten over onze dienstverlening

Into Control levert een bijdrage aan een transparante samenleving met ondernemingen die groei, flexibiliteit en ‘In Control’ in een juiste verhouding tot elkaar hebben staan. Alleen dan functioneren bedrijven optimaal. Graag laten we onze klanten aan het woord over ons.

Jean-Paul van Haarlem, Bestuursvoorzitter ONVZ

”ONVZ bevindt zich, zoals elke zorgverzekeraar, in een continu veranderende omgeving. Voor de verdere professionalisering van ons risicomanagement, kwamen we in onze zoektocht uit bij Into Control. Wat opviel, was hun ervaring en professionele begeleiding. Daarnaast was Into Control bereid om niet alleen te handelen als adviseur of uitvoerende, maar daadwerkelijk als een verlengstuk van onze organisatie.

De kritische en reflectieve dialoog met Into Control heeft ons in staat gesteld om uitdagingen van verschillende invalshoeken te bekijken en de beste oplossingen te vinden. We hebben complexe processen gestroomlijnd, verantwoordelijkheden scherper gedefinieerd en een efficiencyslag gemaakt.

We zijn positief over onze ervaring met Into Control. We zouden Into Control dan ook aanbevelen aan anderen en mogelijk in de toekomst opnieuw met hen samenwerken.”

Bekijk hele showcase

ONVZ en de professionalisering van risicomanagement: Een vernieuwende samenwerking

In een dynamische zorgverzekeringslandschap waar verandering de enige constante is, heeft ONVZ de handen ineengeslagen met Into Control om hun risicomanagement naar een hoger niveau te tillen.

Met het doel om Operationeel Risk Management (ORM) volledig te integreren in de dagelijkse werkzaamheden bij ONVZ, heeft Into Control een risicomanagementcyclus ingericht die zich richt op compliance en operationele risico’s inherent aan zorgverzekeringsprocessen. Er werden nieuwe rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd en belegd om te waarborgen dat ORM stevig verankerd is in de eerste lijn inclusief een herijking van de infrastructuur voor risicomanagement, onder andere het actualiseren van de risicobereidheidsverklaring.

Onze aanpak werd gekenmerkt onder het motto: ‘’voor doen, samen doen, zelf doen.’’ Een cruciale factor voor het succes van het project was de klankbordgroep. Als afspiegeling van alle afdelingen binnen ONVZ, leverde deze groep waardevolle feedback op deliverables, kaders en randvoorwaarden. Door hen actief te betrekken in het proces, werd niet alleen de kwaliteit van het geleverde werk verbeterd, maar werd ook draagvlak en acceptatie gecreëerd binnen de gehele organisatie.

We zijn het meest trots op de transformatie in het denken van medewerkers over risicomanagement. Wat eerst werd gezien als een abstract en uitdagend concept, werd uiteindelijk omarmd als een essentieel instrument voor het bereiken van bedrijfsdoelen en het verbeteren van de efficiëntie van hun afdelingen. Een treffend voorbeeld hiervan was een opmerking bij het koffieautomaat: “Die ene pdf moet ik wel hebben, anders faalt mijn control.” Met deze mentaliteitsverandering is risicomanagement bij ONVZ veranderd van een last naar een krachtig middel dat de gehele organisatie ondersteunt.

Met een hernieuwde focus op risicomanagement is ONVZ nu in een sterke positie om de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Daarnaast was Into Control bereid om niet alleen te handelen als adviseur of uitvoerende, maar daadwerkelijk als een verlengstuk van onze organisatie.

De kritische en reflectieve dialoog met Into Control heeft ons in staat gesteld om uitdagingen van verschillende invalshoeken te bekijken en de beste oplossingen te vinden. We hebben complexe processen gestroomlijnd, verantwoordelijkheden scherper gedefinieerd en een efficiencyslag gemaakt.

Richard de Groot, Directeur Vermogensbeheer ABN AMRO
Klanten voor vermogensbeheer vragen in toenemende mate naar zekerheid omtrent onze processen, de betrouwbaarheid van ons uitvoeringsbeleid en onze rapportages. De directe aanleiding om een ISAE implementatie te starten was een dergelijke vraag van een van
onze grootste klanten. Hoewel wij als organisatie al wel bekend zijn met Risk Management, was het ISAE-raamwerk toch nieuw voor ons en gaf het een duidelijker normstelling voor de procesuitvoering en controles.

Into Control heeft het implementatietraject van begin tot eind op een professionele wijze begeleid. Zij hebben ons geholpen bij het vinden van de delicate balans tussen risicobeheersing en uitvoerbaarheid van de beheersingsmaatregelen.

Daarbij is er, naast de implementatie van ‘best practices’, nadrukkelijk aandacht besteed aan het creëren van draagvlak op de werkvloer en kennisoverdracht aan onze eigen mensen. Het implementatietraject heeft bijgedragen aan een beter risicobewustzijn en een betere procesbeheersing. De door Into Control ingerichte interne testfunctie stelt mij in staat om
tijdig te interveniëren als dat nodig is èn we voorkomen doublures in de auditwerkzaamheden door de externe accountant.

Daar waar aanvankelijk wat scepsis was, is het ISAE-raamwerk nu breed gedragen binnen de afdeling en zijn wij aantoonbaar ‘in control’. Andere onderdelen van de bank tonen interesse voor de wijze waarop ons ISAE-raamwerk is opgezet.

We hebben inmiddels succesvol ons ISAE Type II traject afgerond met een ‘schone’ verklaring. Als vermogensbeheerder met inmiddels ruim 30 miljard Euro onder beheer zijn we er trots op om onze klanten te kunnen aantonen dat onze processen beheerst verlopen en zo vertrouwen te kunnen geven dat hun vermogen bij ons in goede handen is.

Bekijk hele showcase
Daarbij is er, naast de implementatie van ‘best practices’, nadrukkelijk aandacht besteed aan het creëren van draagvlak op de werkvloer en kennisoverdracht aan onze eigen mensen. Het implementatietraject heeft bijgedragen aan een beter risicobewustzijn en een betere procesbeheersing. De door Into Control ingerichte interne testfunctie stelt mij in staat om
tijdig te interveniëren als dat nodig is èn we voorkomen doublures in de auditwerkzaamheden door de externe accountant.

Daar waar aanvankelijk wat scepsis was, is het ISAE-raamwerk nu breed gedragen binnen de afdeling en zijn wij aantoonbaar ‘in control’. Andere onderdelen van de bank tonen interesse voor de wijze waarop ons ISAE-raamwerk is opgezet.

We hebben inmiddels succesvol ons ISAE Type II traject afgerond met een ‘schone’ verklaring. Als vermogensbeheerder met inmiddels ruim 30 miljard Euro onder beheer zijn we er trots op om onze klanten te kunnen aantonen dat onze processen beheerst verlopen en zo vertrouwen te kunnen geven dat hun vermogen bij ons in goede handen is.

Into Control heeft het implementatietraject van begin tot eind op een professionele wijze begeleid. Zij hebben ons geholpen bij het vinden van de delicate balans tussen risicobeheersing en uitvoerbaarheid van de beheersingsmaatregelen.
Als vermogensbeheerder met inmiddels ruim 30 miljard Euro onder beheer zijn we er trots op om onze klanten te kunnen aantonen dat onze processen beheerst verlopen en zo vertrouwen te kunnen geven dat hun vermogen bij ons in goede handen is.
Dirk Klok, Directeur Business Development Lindorff BV
Steeds meer Financiële instellingen besteden een deel van hun credit management en hun incassogerelateerde activiteiten aan ons uit. Al onze klanten vragen de hoogste zekerheid over de betrouwbaarheid met betrekking tot onze processen voor debiteurenbeheer, incasso en uitwinning.

Vanuit de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt zijn we op zoek gegaan naar de beste wijze om deze betrouwbaarheid aantoonbaar te organiseren en transparant te maken voor onze klanten.

ISAE3402 bleek de standaard te zijn met het juiste normenkader. Deze ging een flinke stap verder dan de ISO 9001 die wij jaren voerden. Het was al direct duidelijk dat wij deze organisatorische stap niet zelfstandig konden maken en daarom hebben wij hulp gezocht bij de implementatie. Naast de ‘Big 4’ kantoren hebben wij tevens Into Control hiervoor benaderd, met betrekking tot implementatie waren zij in staat ons het best te overtuigen.

Bekijk hele showcase
Into Control heeft met dit implementatietraject een belangrijke impact gehad op onze organisatie en op het gebied van procesbeheersing en sturing. Met name de pragmatische aanpak, het samen zoeken naar de juiste beheersingscriteria en het waarborgen van een goede uitvoerbaarheid sprak mij zeer aan.

Inmiddels ben ik tot de overtuiging gekomen dat procesgestuurde organisaties en procesmethodieken als bv Lean Six Sigma niet compleet zijn zonder de ISAE systematiek zoals wij die geïmplementeerd hebben. Door het ISAE framework dat Into Control voor ons, samen met onze mensen, ontwikkelde zijn we beter in staat om onze KPI’s inzichtelijk te maken en is het besturen van de organisatie gemakkelijker. ISAE heeft invloed op de performance in positieve zin, maar realiseert ook de gewenste verandering in cultuur en manier van werken.

Het kostte aanvankelijk best wat moeite om de organisatie te overtuigen en ik ben de mensen van Into Control erkentelijk voor hun doorzettingsvermogen en no-nonsense houding, daarmee is namelijk het resultaat gerealiseerd. Inmiddels is de werkwijze door onze mensen volledig geadopteerd en dankzij de voortdurende aandacht voor kennisoverdracht van Into Control kunnen we nu zelf het ISAE 3402 framework testen en onderhouden.

Ik ben blij dat we als organisatie voor dit traject hebben gekozen en ben trots op onze mensen die de benodigde veranderkracht hebben getoond in deze turbulente tijd. Ik ben dan ook zeer tevreden met

de schone ISAE3402 Type II verklaring als resultaat van dit traject en de extra zekerheid die we onze klanten hiermee kunnen bieden.

ISAE heeft invloed op de performance in positieve zin, maar realiseert ook de gewenste verandering in cultuur en manier van werken.
Ik ben de mensen van Into Control erkentelijk voor hun doorzettingsvermogen en no-nonsense houding.
Philippe Wits
CEO a.s.r. Leven

Project: rationalisatie en verbetering Risk Management a.s.r Leven

Robuuste processen als basis voor een stevige marktpositie in de toekomst

We staan in de Levensververzekeringsbranche de komende jaren voor een unieke uitdaging. In deze krimpende markt willen we de exploitatie van de portefeuilles op lange termijn rendabel houden én onze dienstverlening aan de klant belangrijk verbeteren. Daar komt bovenop dat we als branche onder de loep liggen bij de toezichthouders die hun regime steeds verder verzwaren. Efficiënt en effectief inzicht krijgen daar waar je grootste risico’s zijn en waar je met name op moet letten is cruciaal.

Risk Management staat altijd hoog op onze agenda, tegelijkertijd staat dit op gespannen voet bij grote kosten reducties.  Dan voldoet een standaard aanpak van ‘gewoonweg implementeren’ niet.

Bekijk hele showcase
We hebben de hulp van Into Control ingeroepen om ons Risk Management op het juiste niveau te brengen en tevens de efficiëntie belangrijk te verbeteren. In zeer korte tijd zijn we gezamenlijk in staat geweest om het beheersingsraamwerk veel compacter op te zetten en bovendien de effectiviteit belangrijk te verbeteren. De 50% reductietarget is veruit overtroffen en we voldoen nu ruimschoots aan de vereiste kwaliteitsnormen. Omdat Into Control de verbeterde interne beheersing in samenwerking met de business heeft ontwikkeld en slim heeft geïntegreerd in de processen is de praktische toepasbaarheid en relevantie en daarmee het draagvlak voor Risk Management nog nooit zo groot geweest.

Ik ben erg tevreden met de verbeteringen en besparingen die we met dit traject in korte tijd hebben kunnen behalen en blij met het enorm toegenomen draagvlak in de business. De doorgevoerde aanpassingen helpen bijvoorbeeld direct bij het identificeren van verbetermogelijkheden voor het verhogen van onze performance en kwaliteit voor onze klanten. Tegelijkertijd zijn we nu beter in staat om eventuele verliezen te voorkomen en onze kapitaalpositie te verbeteren doordat we de risicobeheersing beter op orde hebben.

Naar mijn overtuiging hebben we hiermee sterkere processen neergezet die ons gaan helpen bij het verstevigen van onze marktpositie in de toekomst.

Project: rationalisatie en verbetering Risk Management a.s.r Leven
Robuuste processen als basis voor een stevige marktpositie in de toekomst.

Dave Hendriks, Managing Director Savills Consultancy B.V.

Het waarderen van vastgoed is één van de kernpunten van onze dienstverlening en kent de hoogste kwaliteitseisen die er zijn in onze business. Zo voldoen wij aan de richtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors, de International Valuation Standards en de reglementen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

De laatste jaren zagen wij vooral bij onder toezicht staande organisaties in de financiële dienstverlening de vraag ontstaan naar aanvullende zekerheid in de vorm van een ISAE 3402 Verklaring. Deze verklaring werd in enkele gevallen als voorwaarde gesteld voor onze dienstverlening en als zodanig dus taakstellend voor ons. We hebben aan Into Control gevraagd om ons te ondersteunen hierbij.

Bij het eerste gesprek bleek al dat Into Control over de juiste kennis en ervaring beschikte om ons hierbij te begeleiden en ik ben verheugd te zien dat we er gezamenlijk in geslaagd zijn om binnen de gestelde tijdlijnen het traject naar een ISAE 3402 Type I te voltooien.

Mensen in mijn team hadden al verschillende trajecten meegemaakt met veel gedoe om dit soort normen te implementeren. Into Control heeft geregeld dat sessies prettig verliepen en de invoering van aanpassingen met weinig tot geen weerstand in het bedrijf snel en efficiënt is doorgevoerd.

Bekijk hele showcase

Ik was blij te zien hoe soepel de gesprekken met de auditor verliepen omdat we alle belangrijke elementen aantoonbaar in het dossier hadden en binnen de processen waren verankerd.

Concluderend is er binnen het traject meer gebeurd dan ik in eerste instantie had verwacht, al vond ik het wel mooi om binnen dit project ook vast te stellen dat onze processen al behoorlijk goed op orde waren.

Into Control heeft met respect voor onze bestaande processen de verslagleggingskwaliteit helpen verhogen. Aantoonbaarheid en controleerbaarheid van onze processen is er goed op vooruitgegaan. Dit heeft tot gevolg dat we nu het verschaffen van zekerheid over operationele uitvoering als extra element van onze dienstverlening kunnen bieden aan onze cliënten.

Bij het eerste gesprek bleek al dat Into Control over de juiste kennis en ervaring beschikte. Into Control heeft geregeld dat sessies prettig verliepen en de invoering van aanpassingen met weinig tot geen weerstand in het bedrijf snel en efficiënt is doorgevoerd.

Concluderend is er binnen het traject meer gebeurd dan ik in eerste instantie had verwacht, al vond ik het wel mooi om binnen dit project ook vast te stellen dat onze processen al behoorlijk goed op orde waren.

Kennismaken

Bent u geïnteresseerd?

Laten we kennismaken